IQVIA Commercial Sp. z o.o.
NIP 526-015-26-89
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000013006
Wysokość kapitału zakładowego 58 000,00 PLN.
ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa
tel. 223891000, fax 224303200
poczta elektroniczna:
wykorzystanie bazy i zgłoszenia produktów do bazy: bazyl@iqvia.com
zawartość bazy: Jaroslaw.Filipek@iqvia.com


KOMUNIKAT - DO FIRM INFORMATYCZNYCH

Szanowni Państwo,

Dynamiczny rozwój rynku farmaceutycznego implikuje zmieniające się potrzeby klientów. Sprostanie im wymaga nieustannego podnoszenia jakości oferowanych przez nas produktów i usług, w drodze ich udoskonalania, nierzadko poszerzania ich funkcjonalności.

Aby zapewnić możliwość dalszego rozwoju Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL, co jest zaadresowaniem zgłaszanych przez Państwa potrzeb, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu opłat licencyjnych.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. planujemy wprowadzić odpłatność za użytkowanie Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL. Zmiana ta zapewni Państwu możliwość dalszej dystrybucji oprogramowania do nieograniczonej liczby użytkowników końcowych, z wyłączeniem innych producentów oprogramowania oraz ich użytkowników końcowych.

Jeśli wykorzystują Państwo Farmaceutyczną Bazę Danych BAZYL w swoim oprogramowaniu i planują z niej nadal korzystać od 1 stycznia 2019, proszę o kontakt. Szczegółowe warunki wprowadzanej zmiany znajdują się w umowie, która zostanie Państwu wówczas przesłana.

Koniec roku to okres szczególnie wytężonej pracy dla wielu naszych Partnerów. Postanowiliśmy przychylić się do licznych próśb o przesunięcie terminu podpisania umów z nowymi zasadami licencjonowania FBD BAZYL. Przedłużamy czas na dopełnienie formalności do końca stycznia 2019 r., a baza zostanie zamknięta dla użytkowników bez licencji z dniem 1 lutego 2019 r.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Z poważaniem


Krzysztof Florjański
Associate Director, Production Operations, IQVIA
krzysztof.florjanski@iqvia.com


KOMUNIKAT - DO UŻYTKOWNIKÓW BAZY

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2019 opłat licencyjnych dla firm informatycznych, które oprogramowały Farmaceutyczną Bazę Danych BAZYL, dostęp do pełnej bazy od roku 2019 będzie możliwy jedynie za pośrednictwem firm informatycznych, które będą w imieniu IQVIA udzielać sublicencji na korzystanie z bazy przez jej użytkowników.