Prawa własności i prawa autorskie

Farmaceutyczna Baza Danych BAZYL®
Copyright© 1992-2019 IQVIA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

BAZYL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym IQVIA Commercial Sp. z o.o.: znak słowny - rejestr nr R-101910, znak słowno-graficzny - rejestr nr R-101911, klasa 9: bazy danych oraz programy komputerowe, zwłaszcza dotyczące branży medycznej i/lub farmaceutycznej (Wiadomości Urzędu Patentowego nr 7/1998 str. 824).

Właścicielem Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL jest IQVIA Commercial Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, tel. 223891000, telefaks 224303200.

Twórcą Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL oraz autorem dokumentów opisujących bazę danych i jej zawartość jest dr n. farm. Jarosław Filipek.

Ostrzeżenie. Baza danych jest chroniona przez prawo autorskie. Nieautoryzowane kopiowanie lub dystrybucja bazy danych lub jej części grozi odpowiedzialnością karną.